Geriatrinen eli ikäihmisten fysioterapia

ForemeFysio on erikoistunut ikääntyvien ja muistisairaiden ennaltaehkäisevään, toimintakykyä ylläpitävään ja kuntouttavaan fysioterapiaan.

Geriatrinen fysioterapia on aina prosessi, joka perustuu alkututkimukseen. Alkututkimuksessa selvitetään toimintakyvyn haasteiden syyt, jonka mukaan fysioterapian toteutus suunnitellaan. Mitä aiemmin ennakoimme ja ennaltaehkäisemme, sitä helpompi asioihin on vaikuttaa. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä, sen osoittaa myös Kelan ja vanhustyön keskusliiton tutkimusprojektin tulokset.

Asiakkaan tarpeesta riippuen kuntoutus voidaan toteuttaa hänen kodissaan, hoivakodissa tai toimipisteellämme

Palvelut

Tehostetun kuntoutuksen jaksoIkäihmisen fysioterapiaFysioterapeuttiset pienryhmätKodin ja ihmisen kartoitusVeteraanikuntoutusMuistikuntoutus

Tehostetun kuntoutuksen jakso

Vain 1/3 liikkumis- ja toimintakyvyn heikkenemisestä johtuu ikääntymisen normaaleista muutoksista ja 2/3 kohdennetun liikunnan puutteesta! Kehittyminen on mahdollista missä iässä tahansa!

Tehostetun kuntoutuksen jakso on intensiivinen fysioterapiajakso, jonka tavoitteena on palauttaa toiminta- ja liikkumiskyky mahdollisimman hyväksi esimerkiksi pitkittyneen vuodelevon tai lonkkamurtuman jälkeen. Askel ei pitene eikä tasapaino kehity ilman kohdennettua ja tavoitteellista harjoittelua!

Tehostetun kuntoutuksen jakso räätälöidään aina yksilön tarpeiden mukaisesti. Alkututkimuksella selvitetään haastealueet ja valitaan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esimerkki tehostetun kuntoutuksen jaksosta:

Lonkkamurtuman jälkeinen kuntoutus, jonka tavoitteena on palauttaa toiminta- ja liikkumiskyky lähtötasolle.

Jakso alkaa alkukartoituksella, jossa selvitetään alkutilanne sekä toiminta-ja liikkumiskyvyn haasteiden aiheuttajat. Alkukartoituksen perusteella päädymme suunnitelmaan, joka sisältää 2xviikossa (45min) ohjattua terapeuttista harjoittelua fysioterapeutin kanssa. Harjoitteet sisältävät voima-, liikkuvuus-, tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita.

Asiakas saa kotiohjelman, jota hän toteuttaa omatoimisesti 2xviikossa. Hän saa lisäksi vinkit arkeen, jotta aktiivinen arki tukee kuntoutumista mahdollisimman hyvin.

Terapian vaikuttavuutta seurataan väli- ja loppuarvion avulla. Jakson kesto määräytyy tarpeen mukaisesti.

Esimerkin mukaisen 1kk tehostetun kuntoutusjakson hinnaksi tulee 462€ (lääkärin lähetteellä 406€)

ja 2kk tehostetun kuntoutusjakson hinnaksi tulee 782€ (lääkärin lähetteellä 758€)

Ikäihmisen fysioterapia

Ikääntymisen myötä kehoomme tulee tiettyjä muutoksia, jota voivat aiheuttaa toimintarajoitteita, kuten liikkumisen vaikeutumista, aistien heikentymistä ja muistamisen rajoitteita. Nämä tuovat haastetta itsenäiseen asumiseen ja toimimiseen. Ikääntyneiden fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja kehittää toiminta- ja liikkumiskykyä sekä huomioida kotiympäristö osana toimintakyvyn ylläpitoa.

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat kuten kivut tai huimaus tulisi pyrkiä hoitamaan mahdollisimman pian, koska jos ne alkavat vaikuttaa ikääntyneen haluun liikkua, alkaa toimintakykykin heikentyä samassa mittakaavassa. Ikääntyneiden tuki- ja liikuntaelimistön oireita ei tule aliarvioida ja niiden hoitamista laiminlyödä sen varjolla, että iän vuoksi niille ei olisi mitään tehtävissä. Aina on jotain tehtävissä ja keinoja löydettävissä, että tilannetta voidaan jossain mittakaavassa helpottaa.

Fysioterapia suunnittellaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, alkututkimukseen pohjautuen. Fysioterapia voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, hoivakodissa, toimipisteellämme tai vaikkapa lenkkipolulla. Fysioterapian sisältöä voivat olla esimerkiksi tasapaino- ja kehonhallintaharjoitteet sekä lihasvoima. Toiminnallisuus on tärkeää harjoitteissa, koska tuolloin harjoittelun hyöty on parhain.

Fysioterapeuttiset pienryhmät

Ikäihmisten pienryhmän tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen ja sen heikkenemisen ehkäisy. Ryhmässä aktivoimme niin aivoja, kuin kehoa. Toimii siis sekä fyysisen että kognitiivisen toimintakyvyn edistämiseen!

Valikoimaamme on tulossa muun muassa liikunnallisen muistikuntoutuksen pienryhmä ja toiminta- ja liikkumiskykyä edistävä pienryhmä.

Ennen ryhmän alkua kaikille ryhmäläisille tehdään yksilöllinen alkukartoitus, jonka perusteella ryhmän sisältö suunnitellaan. Ryhmän loputtua teemme loppukartoituksen ja vertaamme tuloksia alkukartoitukseen. Tavoitteena on parantaa tuloksia alku- ja loppukartoituksen välillä.

Kodin ja ihmisen kartoitus

Ihmisen toimintakyky muodostuu ihmisestä itsestäään, mutta myös hänen asuinympäristöstään. Ikääntyneitä ajatellen on tärkeää suhteuttaa heidän toimintakykynsä siihen ympäristöön, jossa he elävät. Ympäristö on muokattavissa ja kodin on tärkeää olla asukastaan aktivoiva. Koti on aktivoiva silloin kun se tukee asukasta oikeiden liikemallien suorittamisessa ja mahdollistaa turvallisen ja omatoimisen toiminnan.

Arjessa tulisi pyrkiä tukemaan oikeiden liikemallien tekemistä, koska tuolloin aktivoimme kehoa tehokkaalla tavalla ja sitä kautta toiminta- ja liikkumiskyky pysyy pidempään yllä. Katso mitä tarkoitamme aktivoiva koti

ForemeFysion kodin ja ihmisen kartoitus sisältää ikääntyneen toimintakyvyn arvioinnin ja kotiympäristön kartoituksen. Tarvittaessa asunnon muutostyösuunnittelu onnistuu kauttamme. Kartoituksen pohjalta arvioidaan mahdollisen jatkofysioterapian tarve, joka voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäterapiana.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutus on tarkoitettu sotiemme veteraaneille, sotainvalideille ja heidän puolisoilleen. Veteraanikuntoutuksella pyritään ylläpitämään toimintakykyä ja kuntoutus voi tapahtua kodissa, hoivakodissa tai toimipisteellämme.

Muistikuntoutus

Muistisairaan kuntoutus hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä. Kuntoutuksessa päästään parhaaseen tulokseen, kun kuntoutus tapahtuu muistisairaalle tutussa ympäristössä kuten kotona tai hoivakodissa. Muistikuntoutus kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain, jotta toimintakykyyn voidaan vaikuttaa pitkäjänteisesti ja seurata tilanteen kehittymistä.

Mitä muistikuntoutuksessa tehdään?

Muistikuntoutuksessa selvitetään ensin asiakkaan sen hetkinen toimintakyky, hänen toiveensa ja tarpeensa sekä mielenkiinnon kohteensa. Näiden perusteella suunnitellaan kohdennettu fysioterapia, joka sisältää liikunnallisia harjoitteita, joilla on aina jokin tavoite. Liikunnallisella muistikuntoutuksella haluamme aktivoida harjoitteiden kautta aivojen tiettyjä osia. Erittäin tärkeää on myös kuunnella asiakasta. Mikäli asiakas tykkää pelata petangia, voimme esimerkiksi pelata petangia tehden samalla tasapainoharjoituksia.

Muistisairaus on etenevä, ja edetessään se heikentää muistisairaan toimintakykyä merkittävästi. Muistikuntoutus ei tuo ihmeparantumista vaan se hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä ja parantaa elämänlaatua.

Miksi muistikuntoutus toimii?

Jos ympäristössä ei tapahdu mitään, ei myöskään aivoissamme tapahdu mitään.

Muistikuntoutus on vaikuttavaa, koska liikunta parantaa verenkiertoa, ja täten aivotkin saavat paremmin happea. Suunnitellulla harjoittelulla voimme aktivoida aivojen tiettyjä osia ja sitä kautta pitää erilaisia toimintoja yllä pidempään. Muistisairas ihminen on hyvin kadoksissa omassa kehossaan, ja kuntoutuksen tärkeimpiä tavoitteita on ylläpitää muistisairaan kehon hahmotusta. Kun hahmotat itsesi, voit hahmottaa ympäristösi.

 

Geriatrisen fysioterapian asioissa sinua palvelee:

 

Outi Mäenpää (äitiyslomalla 13.4.2017 alkaen)

Fysioterapeutti AMK
Geriatrisen fysioterapian erikoisosaaja
Muisku-muistikuntoutusohjaaja
Dementiatyönpassi
Esteettömyyskartoittaja

Anu Lehtimäki

Fysioterapeutti AMK
Lähihoitaja
Pilates-ohjaaja

ForemeFysio Fysioterapia
045 641 5621
fysioterapia(a)foreme.fi
Kurikantie 12
33960 Pirkkala

 

Muistiongelmat, tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat tai toimintakyvyn yhtäkillinen heikkeneminen laitetaan helposti normaalin ikääntymisen piikkiin. Ne ovat kuitenkin asioita, jotka eivät kuulu normaaliin ikääntymiseen. Taustalla olevat syyt tulee selvittää ja puuttua niihin välittömästi. Hoidon tarpeellisuus ja tuloksellisuus ei ole iästä riippuvainen.