Kodin muutostyöt

Foremen kodin muutostyösuunnittelussa yhdistyvät esteettömyyteen perehtyneen fysioterapeutin ja rakennusinsinöörin ammattitaidot

Vammautuminen, vanheneminen tai elämän tilanteen muutos voi aiheuttaa kodin muutostyötarpeen. Foreme suunnittelee kodin muutostyöt fysioterapeutin ja rakennusinsinöörin osaamiset yhdistäen. Kodin muutostöiden suunnittelussa meille on tärkeää, että koti näyttää kodilta ja lopputuloksena on kaunis, turvallinen ja aktivoiva koti. Kyseiseen ratkaisuun päästään kun  hyödynnämme fysioterapeutin ammattitaitoa ihmisen liikkumisesta ja oikeaista liikemalleista ja rakennusinsinöörin suunnitteluosaamista kodin ja ihmisen kartoituksen pohjalta.

 

Mistä avustusta kodin muutostöihin?

Kodin muutostöihin on mahdollista saada avustusta omasta kunnasta. Tarkempia tietoja kunnan myöntämistä korjausavustuksista kannattaa kysyä esimerkiksi kunnan korjausneuvojalta. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista varten. Vammaispalvelulaki on lisäksi melko ehdoton vammautumisen jälkeisten kodin muutostöiden korvaamisesta. Hyvä opas asiaan liittyen on Vammaispalvelujen käsikirja

 

Mitä tarkoittaa aktivoiva koti?

Foreme painottaa kodin muutostyösuunnittelussa termiä aktivoiva koti. Fysioterapeuttimme kuvaa aktivoivaa kotia seuraavasti:

”Ihminen viettää suuren osan ajasta kotiympäristössä. Kodin toimintoihin osallistuminen on merkittävä kuntoutumisen ja toimintakyvyn ylläpidon muoto. Kartoittamalla asukkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn ja hänen kotiympäristönsä, pystymme selvittämään, mitkä ovat haasteellisia tekijöitä kotona toimimisessa. Oikeanlaisella suunnittelulla ja ohjaamisella tuemme oikeita liikemalleja ja oikeiden liikemallien suorittamista pystymme helpottamaan tietyillä ratkaisuilla. Kun ihminen pystyy toimimaan aktiivisesti ja turvallisesti kodissaan, pysyy hänen toiminta-ja liikkumiskykynsä yllä tehokkaammin ja pidemmän aikaa.”

 

Muutama esimerkki aktivoivista ratkaisuista:

  • Tukikaiteiden oikeanlainen asentaminen.
    • Ihmisen normaali liikemalli tuolilta ylösnousussa on viedä paino reilusti eteen, jotta takapuoli kevenee. Jos haluamme aktioiva ylösnousun normaalia ja kuntouttavaa liikemallia, tukikaidetta ei tule asentaa liian ylös. Jos tukikaide on asennettu ylös, ylösnousun apuna käytetään voimakasta käden vetoa eikä liikemalli ohjaudu oikeaoppisesti.

 

  • Työskentely keittiössä.
    • Keittiössä työskentelyn haasteena esimerkiksi ikääntyneillä on usein tasapainon heikkous. Kaivataan tukea, josta tarttua kiinni. Ihmisen liikkumiselle ja tasapainon ylläpitämiselle on oleellista kehon keskilinjassa pysyminen. Aina kun puristamme kaidetta tai apuvälinettä, laiskistamme keskivartalomme kykyä säilyttä kehon keskilinja. Keittiössä suositeltava toimintatapa olisikin hakea tuki lantiosta nojaten tason reunaan, jolloin myös kädet ovat vapaina toimimaan. Tämän mahdollistamiseksi suunnittelussa tulee huomioida mm.ovien avautumissuunta, ovien leveys, tason asettelu ja leveys.

 

”Hyvin suunnitellut ja osaavasti valvotut kodin muutostyöt saavat aikaan hyvän lopputuloksen, jossa on otettu huomioon myös tulevaisuuden tarpeet.”