Yritys

Foreme – VISIO

Haluamme tarjota laadukkaita, järkeviä ja pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotka palvelevat asiakasta hänen tarpeidensa mukaisesti.
Yrityksen perustajat Erkko Mäenpää ja Outi Himanen

Yrityksen perustajat Erkko ja Outi Mäenpää

Foreme Oy  on perustettu 2014 keväällä. Ennen yrityksen perustamista pohdimme, mikä on oma erityisosaamisemme työrintamalla ja miten sitä voisimme yhdessä hyödyntää oman yrityksen merkeissä. Erkolla on kokemusta hoivakoti- ja sairaalasuunnittelun parista ja Outilla vankan fysioterapeutin osaaminen. Olimme molemmat perehtyneet esteettömyyden maailmaan työmme kautta ja näistä lähtökohdista saimme idean Foremen ensi askelille kohti esteettömyyden ratkaisuja.

Foreme tuottaa rakennussuunnittelua raikkaalla otteella ja rajoja rikkovasti. Fysioterapeutin ja rakennusinsinöörin yhteistyöllä on ydinosaamiseksemme muotoutunut rakennetun ympäristön käyttäjälähtöisyyden arviointi, aktivoivan kodin-malli ja esteettömyyssuunnittelu. Teemme yhteistyötä myös hoiva-alan kanssa kehittäen heidän toimintamallejaan ja toimintaympäristöään. Tarjoamme palveluja niin yrityksille, julkiselle sektorille kuin henkilöasiakkaille.

Yksityisasiakkaat hyötyvät yksilöllisen kotiympäristön suunnittelusta, jossa fysioterapeuttimme rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa kokonaiskuvan hänen tarpeistaan ja rakennusinsinööri suunnittelee kodin muutostyöt tai uudisrakennuksen asiakkaan tarpeiden perusteella. Lopputuloksena on toimiva, turvallinen ja aktivoiva koti. Etenkin erityisryhmät ja ikäihmiset hyötyvät tällä yhdistelmällä suunnitellusta kodista.

Yritykset ja julkinen sektori hyötyvät palveluistamme esteettömyyskartoituksien, esteettömyyssuunnittelun ja palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Esteettömyys on hyödyksi kaikille iästä, elämäntilanteesta ja toimintakyvystä riippumatta. Työntekijöitä unohtamatta. Mitä helpommin ja selkeämmin palvelut ovat käytettävissä, sitä enempi niitä myös käytetään. Esteettömyys parhaimmillaan lisää palveluiden laatua ja imagoarvoa.

 

 Muistathan, että esteettömyys ei ole vain tasoeroja ja kynnyksiä. Se on myös näkemistä ja kuulemista;ennakoimista ja ennaltaehkäisyä;aktivoimista ja turvallisuutta.