Esteettömyyssuunnittelu

 

Muistathan, että esteettömyys ei ole vain tasoeroja ja kynnyksiä. Se on näkemistä ja kuulemista: ennakoimista ja ennaltaehkäisyä; aktivoimista ja turvallisuutta.

 

Hyvä esteettömyyssuunnittelu tuo lisäarvoa rakentamiseen

Foreme tekee esteettömyyssuunnittelua jo olemassa oleviin tai suunnitelmavaiheessa oleviin kohteisiin. Esteettömyyssuunnittelun tavoitteena on löytää toimiva ja esteettinen ratkaisu. Esteettömyyden ei ole tarkoitus olla metalliluiskia ja sairaalasänkyjä vaan luonnollinen osa ympäristöä. Esteettömyys on parhaimmillaan silloin kun et sitä huomaa!

 

Milloin esteettömyyssuunnittelua?

  • Esteettömyyssuunnittelu säästää kustannuksia ja ratkaisut ovat pitkäjänteisempiä
  • Halutessasi toimivan ja esteettisen esteettömyysratkaisun esimerkiksi luiskan rakentamiseen, oikean valaistuksen tai kontrastien valintaan
  • Mitä paremmin esteettömyys on suunniteltu sitä luonnollisemmin se on osa ympäristöä

 

Esimerkkejä tilanteista, joissa Foreme tekee esteettömyyssuunnittelua:

  • Ennen taloyhtiöiden peruskorjauksia
    • Kun esteettömyys huomioidaan peruskorjauksen suunitteluvaiheessa, pystytään esteettömyys huomioimaan niissä raameissa, jotka talo/ympäristö meille antaa. Edullisemmaksi tulee huomioida asiat silloin kun korjaustoimenpiteitä tehdään muutenkin, esteettömyyden ei tule olla erillistä.
  • Uutta kohdetta suunniteltaessa
    • Poikkitieteellisesti ja moniammatillisesti suunnittelua tekevät yritykset pärjäävät paremmin kilpailussa, koska mitä laajemmin näkemyksiä vaihdetaan – sitä parempaan lopputulokseen päästään. Rakennukset suunnitellaan ihmisille käyttöä varten, joten miksi tiimissäsi ei olisi myös rakennuksen käyttäjän eli ihmisen asiantuntijaa?
  • Yksittäisissä kohteissa, joissa täytyy löytää toimiva ja esteettinen esteettömyysratkaisu.