Tagged: omakotilehdet

Aktivoiva ja palveleva koti

Palveleva ja aktivoiva koti

Esteetön rakentaminen ja suunnittelu kotiympäristössä vaatii enemmän kuin pelkän RT-kortiston ja RakMk:n tulkintaa. Ymmärrys ihmisestä, asukkaasta, joka ympäristöä käyttää on ensiarvoisen tärkeää. Erityyppisten liikkumisrajoitteiden tulkki ei ole arkkitehti tai insinööri vaan ihmisen toiminta- ja liikkumiskykyyn...